Aubade

Oranje Vereniging Vorden

Aubade

Een aubade is het toezingen van een geliefde of een vorst in de vroege morgen. Een typisch Nederlandse traditie is een aubade op Koninginnedag, waarbij het volk de koning toezingt. In het algemeen treedt de plaatselijke burgemeester als vertegenwoordiger van de koning op.

 

Aubade in Vorden

In Vorden wordt de laatste jaren de Aubade afgenomen door een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Bronckhorst. Dit alles heeft plaats om 09.00 uur bij het Kultuurhus aan de Raadhuisstraat. In vroegere jaren was het een traditie dat ALLE kinderen van het lager onderwijs aanwezig waren bij de aubade. Door de jaren heen is door diverse omstandigheden dit geen verplichting meer en is de aanwezigheid van de jongste generatie matig vertegenwoordigd. Het bestuur van de Oranje Vereniging Vorden wil dan ook een beroep doen op de schoolbesturen, Ouderraden en ouders om deze traditie weer in ere te herstellen.

 

Programma Aubade

  • Verzamelen genodigden en belangstellende bij het Kultuurhus
  • Welkomswoord voorzitter Oranje Vereniging Vorden, Dhr F. van Setten
  • Het Wilhemus (1ste en 6de Couplet)

Tijdens het zingen worden de Nederlandse en Vordense vlag gehesen door de Scouting David G. Alford groep

 

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

 

Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,

uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

 

  • Toespraak vertegenwoordiger van de gemeente Bronckhorst
  • Het Vordens Volkslied

 

Er ligt een vriend’lijk dorpje, ergens in Gelderland.

Men heeft er acht kastelen, als ‘t waar om heen geplant.

Wilt gij het leren kennen, ga dan eens op bezoek.

Naar ‘t oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek.

Naar ‘t oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek.

 

Daar in dat oude dorpje, dat acht kastelen-oord.

Vind men nog veel natuurschoon, dat ‘s mensen oog bekoort.

En in zijn mooie bossen, waar ‘t beekje rustig vliedt.

Daar kan men nog genieten, van ‘t nachtegalenlied.

Daar kan men nog genieten, van ‘t nachtegalenlied.

 

Zoekt gij een rustig plekje, ga Vorden niet voorbij.

Want daar leeft men gemoed’lijk, eenvoudig en gastvrij.

‘t Geen men u daar kan bieden, vindt g’aan geen zee of strand.

Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland.

Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland.

 

Het is Oranje, het blijft Oranje !